Phan Tiến Quang

Simple man. Simple code. Simple life.

Đoạn code thú vị

— 316 lượt xem

Đoạn code thú vị

Ví dụ

Hãy để ý dòng số 4 (dòng 14 hình dưới), và kết quả là:

magic code

Bạn đã bắt đầu thấy tò mò chưa? Tại sao có dòng số 4 mà đoạn code vẫn biên dịch và chạy như thường. Nếu xem xét kỹ thì sẽ hiểu ngay:

  • http: đánh dấu 1 nhãn (label) trong c#, được dùng với lệnh goto.
  • //phantienquang.blogspot.com/ chắc hẳn là 1 đoạn comment vì nằm sau dấu //

Giải thích

Để hiểu rõ hơn, mình thêm 1 dòng code như sau:

Tất nhiên, kết quả sẽ bị lược bỏ dòng 5 vì lệnh goto đã nhảy tới nhãn http:

explain